Minu elukäik

Olen pärit maalt, Läänemaalt.

Sündisin 4. septembril 1938. a. Karuse vallas (nüüd Hanila v.) K. Pätsu valitsemise aegu.
Kasvasin üles Rame külas -- Rame lahe, Laelatu puisniidu, Heinlahe ja Nehatu järve (soo) vahel ja sees.
Koolitarkust sain Nehatu Algkoolis, Vatla 7-klassilises ja Lihula Keskkoolis, aastatel 1946-57.
4. klassis, 1949. a., hakkasin Looduseuurijate Seltsi usaldusmeheks. Kooliajal tegin kevadisi  ja sügisesi ornitofenoloogilisi vaatlusi  ja rõngastasin linde.

1957. a. astusin TÜ bioloogia osakonda ja lõpetasin selle 1962.a. zooloogina (diplomitöö ornitoloogiast).
Ülikooli ajal (1959. a. suvel-sügisel) oli minu suurim seiklus -- meresõit madrusena Põhja-Jäämerel ja Jenisseil marruudil Arhangelsk-Dikson-Tiksi-Igarka-Murmansk, mille käigus sai sooritatud ka matku Tiksi-lähedassse tundrasse ja Igarka ümbruse taigasse.

Aspirantuuris (1962-65) omandasin histoloogilise ja tsütoloogilise uurimistöö meetodeid (austusväärse Kalju Põldvere juhendamisel).

Oktoobris 1965 asusin nooremteadurina tööle arstiteaduskonna Meditsiini Kesklaboratooriumis.
1968. a. septembris värvati mind geneetika ja darvinismi kateedri assistendiks, kus 1972. a. (siis küll juba geneetika ja tsütoloogia kateedris) sain vanemõpetaja koha.

1969. a. kevadsemestril tegin Moskva Ülikoolis läbi täienduskursuse biofüüsika alal.

Septembris 1982  läksin Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituuti vanemteaduri kohale; olin seal mõnda aega ka inimesegeneetika labori juhataja. Samal ajal lugesin kohakaasluse korras mõnd loengukursust geneetika ja tsütoloogia kateedris.
Sellest ajast (alates 1982.a. lõpust) olen pidevalt töötanud personaalarvutil, nii tavakasutaja kui ka programmeerijana (esimene arvuti Apple II+).

1992. aastast olen istunud kahel pooltoolil: Üld- ja Molekulaarpatoloogia Instituudi inimesebioloogia ja -geneetika õppetooli vanemteadur (alates 1999. a. teadur) ning Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudi geneetika õppetooli dotsent (alates 1999. a. lektor).

2004. a. veebruaris vallandati mind Tartu Ülikoolist minu ülemäärase vanuse (65) tõttu.

Olen lugenud loengukursusi üld-, inimese-, populatsiooni-, evolutsiooni- ja psühhogeneetikast; üld-, arengu- ja  inimesebioloogiast ning biofüüsikast.

Olen teostanud uurimusi ja kirjutanud artikleid histoloogia, tsütoloogia, tsütogeneetika, rakutehnoloogia, üld-, arengu- ja evolutsioonibioloogia ning eestlaste populatsioonigeneetika alalt.
Peale selle olen kirjutanud hulga artikleid ENE ja EE köidetesse, olnud paarii keskkooliõpiku kaasautor ning toimetanud mitut kõrg- ja keskkooliõpikut.

Olen koostanud arvutiprogramme bioloogiliste andmete ja protsesside analüüsiks ning modelleerimiseks.

Olen olnud Eesti Geneetikute ja Selektsionääride Seltsi sekretär, Eesti Meditsiinigeneetikute Seltsi sekretär ja ELUSi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees.

1998. a. oktoobrist magister scientiarum (MSc) geneetika erialal.

Tunnustused:

"Eesti Eluteaduse Hoidja" auhind (nr 3), 1984;

Tartu Ülikooli väike medal, 2004;

Eesti Inimesegeneetika Ühingu auhind "Elutöö Geneetikuna", 2008;

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu auliige, 2009.